|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1303,39 5.13:01:36 123 53
2 Nam 926,14 3.21:58:46 119 68
3 Nam 843,45 3.09:57:30 78 51
4 Nam 38,82 04:00:20 7 5