|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1348,17 8.05:03:58 263 80
2 Nam 677,84 3.04:03:40 56 52
3 Nam 66,37 09:16:47 23 14