|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 163,14 17:46:15 32 18
2 Nam 68,40 08:11:43 15 10
3 Nam 42,34 06:25:30 11 10