|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 717,77 3.15:29:43 161 80
2 Nam 283,71 1.11:42:38 65 37
3 Nam 245,39 1.00:48:06 29 23
4 Nam 117,85 15:11:15 40 30
5 Nam 75,53 11:20:18 22 19
6 Nam 0,00 00:00:00 0 0