|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 163,37 16:46:32 27 26
2 Nam 1,34 00:09:03 3 3
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
4 Nam 0,00 00:00:00 0 0
5 Nam 0,00 00:00:00 0 0