|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 580,38 2.14:47:07 48 45
2 Nam 500,79 2.05:46:42 48 43
3 Nam 489,19 2.06:38:17 51 45
4 Nam 387,16 1.15:53:41 33 33
5 Nam 86,61 09:42:10 13 12