|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 950,20 5.10:50:32 229 74
2 Nam 928,83 4.11:15:04 178 71
3 Nam 615,72 3.10:05:59 140 63
4 Nữ 615,66 3.08:56:41 211 66
5 Nữ 410,60 3.02:40:33 110 78
6 Nam 208,17 1.11:32:20 45 26
7 Nam 33,68 05:32:26 14 11
8 Nữ 27,44 04:41:04 25 11
9 Nam 14,50 02:49:27 8 7
10 Nam 3,48 00:38:13 10 4