|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 8,61 01:16:11 9 4
2 Nữ 2,82 00:18:59 3 2
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
4 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
5 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
6 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
7 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
9 Nữ 0,00 00:00:00 0 0