|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 9,34 00:58:05 5 4
2 Nam 3,33 00:23:37 1 1
3 Nam 0,00 00:00:00 0 0