|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 195,96 1.04:18:51 50 35
2 Nam 139,43 17:00:30 41 33
3 Nam 102,26 12:48:11 17 17
4 Nam 99,91 11:30:14 24 21
5 Nam 7,49 00:46:15 2 2
6 Nam 0,19 00:01:35 1 1
7 Nam 0,00 00:00:00 0 0