|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 466,11 2.01:09:37 74 50
2 Nam 42,20 05:16:38 8 8
3 Nam 9,50 01:39:30 17 10
4 Nam 6,73 01:01:13 3 2
5 Nam 6,53 00:44:42 1 1
6 Nữ 1,17 00:07:34 7 2
7 Nam 0,21 00:01:32 2 1
8 Nam 0,03 00:00:13 2 2