|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 46,94 06:58:21 12 10
2 Nữ 1,24 00:07:41 5 5
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0