|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 292,84 1.10:30:25 47 47
2 Nam 248,14 1.02:26:58 31 30
3 Nam 7,37 00:33:36 3 3
4 Nữ 0,00 00:00:00 0 0