HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

RANK Team Member Total Distance Total Time
1 TEAM_KHT 10 1168,1 6.13:58:57
2 Vinh Runners 18 1047,4 4.19:08:30
3 VIETTEL NGHỆ AN RUNNERS 2 571,3 2.19:15:01
4 NRF - NEU Runners and Friends 3 562,8 3.09:23:38
5 NAN-KINHDOANH 15 555,7 3.06:13:40
6 Viettel Bình Dương 2 535,7 3.00:50:47
7 VATM Vinh Runners 5 514,9 2.06:22:00
8 Thanh Tam Nghe An 1 513,0 2.14:42:07
9 QTR - Quảng Trị Runners 4 464,1 1.22:37:47
10 Hạ Tầng Truyền dẫn Viettel Nghệ An 6 397,4 1.22:13:53
11 Team Hội nhà báo Nghệ An 2 368,4 1.23:56:25
12 VKL Team 1 1 298,5 1.13:36:07
13 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 1 279,5 18:56:08
14 Kỹ Thuật viettel Nghệ An 7 254,8 1.07:57:15
15 VIETTEL BẮC KẠN 1 243,3 1.00:27:03
16 HCR 1 238,5 1.02:10:21
17 Xóm nhà lá 1 229,3 1.05:05:32
18 Nghĩa Đàn Runing 8 196,7 23:51:16
19 VIETTEL Bạc Liêu 2 195,7 1.05:42:56
20 Mekong Delta Runners 1 181,4 1.03:10:27
21 Team Tăng Động 95-98 1 162,8 1.00:16:04
22 NAN _ KHDN 3 138,3 15:48:32
23 NAN VINH RUNNERS 4 100,3 11:30:57
24 VTNET-3 RUNNERS & FRIENDS 1 80,7 13:01:49
25 HUNG NGUYEN RUNNERS 3 47,7 07:03:42
26 Viettel Nghệ An 5 39,9 04:14:26
27 plush up chaleenge 1 36,5 05:11:33
28 TH RUNNER 1 32,6 03:19:29
29 Viettel Quỳ Châu 7 24,2 03:53:00
30 Tân Kỳ 1 13,7 01:52:08
31 VIETTEL HOANG MAI 2 11,9 01:23:50
32 Nghi Lộc Runing 2 11,9 01:23:50
33 NAM ĐÀN - NGHỆ AN RUNNING 9 11,4 01:35:10
34 TEAM DIỄN CHÂU 3 9,3 00:58:05
35 Anh sơn 1 9,3 01:44:11
36 Thanh Chương quê ta 3 8,0 01:07:05
37 Quỳnh Lưu runner 2 6,4 00:56:17
38 Ha Dong Runners - Nhóm 1 1 4,3 00:29:25
39 VIETTEL CON CUÔNG 6 4,3 00:47:36
40 TEAM YÊN THÀNH 2 2,8 00:25:05
41 NGƯỜI QUẾ PHONG 1 0,0 00:00:11
42 Team VTP 1 0,0 00:00:08
43 Cửa lò 1 0,0 00:00:00
44 Tương Dương Runners 1 0,0 00:00:00
45 THÁI HÒA RUNNERS 1 0,0 00:00:00
46 Thung Mây Quỳ Hơp 2 0,0 00:00:00
47 @iRace và những người bạn 1 0,0 00:00:00
48 Đô Lương Running 1 0,0 00:00:00
49 VIETTEL-NAN- KỲ SƠN 1 0,0 00:00:00
50 Run Like a Child 1 0,0 00:00:00