HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Vinh Runners 18 3519,4 17.00:51:44
2 QTR - Quảng Trị Runners 4 1578,1 6.17:02:25
3 TEAM_KHT 10 1470,9 8.11:33:22
4 NRF - NEU Runners and Friends 3 923,7 5.04:19:56
5 VATM Vinh Runners 5 873,9 3.23:13:06
6 Thanh Tam Nghe An 1 820,2 3.23:52:07
7 Hạ Tầng Truyền dẫn Viettel Nghệ An 6 713,4 3.16:15:03
8 NAN-KINHDOANH 15 642,1 3.14:21:17
9 VKL Team 1 1 547,4 2.22:43:58
10 Thanh Trì Runners - TTR 1 401,0 1.13:50:31
11 Runer_NXOK53 Hà Nội 1 388,3 1.16:06:47
12 HCR 1 371,1 1.16:51:01
13 A25 runers 1 287,1 2.08:10:42
14 NAN VINH RUNNERS 4 254,3 1.05:17:33
15 Team Tăng Động 95-98 1 235,0 1.12:38:33
16 Team Hội nhà báo Nghệ An 2 213,6 1.07:58:57
17 VIETTEL BẮC KẠN 1 211,1 19:48:52
18 Kỹ Thuật viettel Nghệ An 7 194,9 1.01:17:22
19 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 1 156,8 09:51:50
20 Nghĩa Đàn Runing 8 153,4 15:51:02
21 TH RUNNER 1 126,9 14:11:09
22 Viettel Bình Dương 2 105,1 15:13:35
23 NAN _ KHDN 3 103,7 12:47:02
24 VTNET-3 RUNNERS & FRIENDS 1 75,6 10:38:31
25 Run Like a Child 1 46,2 07:11:19
26 Viettel Nghệ An 5 45,8 04:41:23
27 VIETTEL NGHỆ AN RUNNERS 2 45,7 05:30:49
28 Đội xe VT nghệ an 1 39,9 04:50:59
29 @iRace và những người bạn 1 29,9 05:14:53
30 Mekong Delta Runners 1 26,1 04:33:04
31 VIETTEL Bạc Liêu 2 25,5 04:38:18
32 Xóm nhà lá 1 12,4 01:17:41
33 VIETTEL HOANG MAI 2 12,0 02:00:12
34 TEAM YÊN THÀNH 2 4,9 00:18:54
35 plush up chaleenge 1 4,8 00:30:45
36 Viettel Quỳ Châu 7 3,6 00:31:12
37 TEAM DIỄN CHÂU 3 3,3 00:23:37
38 Nghi Lộc Runing 2 0,0 00:00:00
39 Quỳnh Lưu runner 2 0,0 00:00:00
40 HUNG NGUYEN RUNNERS 3 0,0 00:00:00
41 NGƯỜI QUẾ PHONG 1 0,0 00:00:00
42 Thung Mây Quỳ Hơp 2 0,0 00:00:00
43 Tân Kỳ 1 0,0 00:00:00
44 VIETTEL-NAN- KỲ SƠN 1 0,0 00:00:00
45 THÁI HÒA RUNNERS 1 0,0 00:00:00
46 Ha Dong Runners - Nhóm 1 1 0,0 00:00:00
47 VIETTEL CON CUÔNG 6 0,0 00:00:00
48 NAM ĐÀN - NGHỆ AN RUNNING 9 0,0 00:00:00
49 Anh sơn 1 0,0 00:00:00
50 Thanh Chương quê ta 3 0,0 00:00:00