HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Distance Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Nguyễn Đình Chiến 1338,1 5.10:36:34
2 Nguyễn Minh Hải 948,5 3.20:11:47
3 Nguyễn Tiến 734,8 3.01:11:46
4 Chiến Anh Đinh 673,2 4.00:05:43
5 Đặng Vũ Tuấn 592,6 2.13:38:04
6 Hà Quang Mạnh 547,4 2.22:43:58
7 Nguyễn Văn Hưng 540,7 3.15:23:18
8 Lê Văn Minh 521,9 3.03:21:41
9 Nguyễn Quốc Cường 497,1 2.02:55:48
10 Minh An 449,7 1.20:28:13
11 Trần Văn Ba 435,0 2.10:57:48
12 Hoàng Cầm 409,9 2.03:29:03
13 Hoàng Hải Nam 402,9 1.09:18:55
14 Lê Đại Tôn 401,0 1.13:50:31
15 Tạ Hữu Phương 388,3 1.16:06:47
16 Nguyễn duy hải 377,9 2.06:08:04
17 Nguyễn Hoàng Anh 371,1 1.16:51:01
18 Pham hong van 348,2 1.10:50:17
19 Đặng Đình Hưng 347,6 1.10:37:31
20 Lợi Nguyễn Công 346,6 1.16:54:29
21 Tuan Ngo 344,3 1.10:06:57
22 Đặng Công Huân 332,6 1.11:24:41
23 Đinh mạnh thắng 325,1 1.19:43:49
24 Võ Văn Dũng 299,5 1.13:06:27
25 thuong phi 296,4 1.12:38:31
26 Cuong Hoang 287,1 2.08:10:42
27 Nguyễn Thanh Hải 278,2 1.05:26:21
28 Tuấn Tài 269,5 1.03:34:13
29 Hoàng Vũ Nguyên 253,2 1.03:47:35
30 Hong Quan 251,6 1.02:51:16
31 Nguyễn Công Hào 251,3 1.06:57:21
32 Vo Trong Giap 249,4 1.02:40:40
33 Hoàng Khánh Dương 245,7 1.02:33:08
34 Hoàng nghĩa tuấn 242,5 1.07:36:17
35 Nguyễn Anh Tuấn 235,0 1.12:38:33
36 Phan Lê Thanh Nhân 220,0 1.01:11:18
37 William Huang 219,8 21:41:02
38 Ngọc MAF^ 217,9 1.08:16:16
39 TRẦN XUÂN HÙNG 211,1 22:31:34
40 Trần Văn Thắng 211,1 19:48:52
41 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 202,6 21:33:00
42 le hoa 201,5 1.00:54:10
43 Tuấn Hoàng Anh 195,4 1.03:07:50
44 Kim Minnie 187,3 1.01:30:01
45 Trần Nhân 177,2 14:32:09
46 Hải Linh Sang 171,9 22:19:58
47 Phuc Hoang Dai 170,5 21:48:36
48 Phan Hữu Hà 166,3 21:15:22
49 Nguyễn Trường Sung 157,4 15:49:40
50 Lê Quang Trung 156,8 09:51:50