HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Distance Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Võ Thanh Tâm 820,2 3.23:52:07 15,2 26,5 10,1 12,7 20,0 20,4 2,3 41,9 15,7 26,1 26,1 34,4 29,0 32,6 41,5 10,2 32,9 36,5 37,6 38,4 37,1 39,5 36,3 34,2 35,1 34,2 32,6 30,5 30,7
2 Nguyễn Thị Thảo 639,8 3.03:41:36 16,0 12,4 13,9 22,2 17,2 13,2 10,0 6,6 37,5 30,8 33,2 25,4 30,2 25,7 24,8 19,4 16,9 23,7 15,5 26,2 26,9 25,8 31,4 22,0 19,8 22,1 20,5 18,3 16,2 16,1
3 Trần Bích Lợi 363,7 2.04:00:05 5,6 21,1 7,9 12,2 16,0 11,7 8,4 33,7 3,6 20,1 10,2 22,6 5,4 19,8 26,2 7,0 9,4 9,4 18,9 3,3 20,3 10,1 3,6 8,1 6,7 42,4
4 Nguyễn An 287,7 1.09:49:33 11,9 5,9 33,6 33,8 11,2 8,9 10,0 5,1 6,7 15,2 11,2 11,0 10,0 8,0 19,5 19,9 8,0 5,1 14,5 38,2
5 Nguyễn Diệu Linh 276,7 1.12:03:38 7,6 14,1 15,5 17,5 19,5 15,1 14,8 8,2 8,7 11,1 8,6 8,6 7,0 8,6 8,2 8,1 8,2 12,1 12,1 14,1 11,0 11,6 9,9 9,2 7,3
6 Trần Thị Anh Thư 175,1 18:51:20 8,4 8,4 9,4 13,7 8,4 9,1 8,9 8,6 5,3 15,1 6,5 10,0 8,4 8,3 2,7 21,1 12,7 10,0
7 Tam My 154,3 1.04:22:09 5,0 7,6 1,3 5,9 4,2 7,5 3,9 5,0 8,3 6,9 5,2 5,3 5,2 4,6 11,0 5,4 4,6 5,7 5,0 5,1 5,1 5,3 6,7 5,3 5,2 3,3 4,5 6,2
8 Tran Hang 106,8 18:08:09 1,7 20,9 13,9 5,7 10,0 11,1 13,4 9,2 20,8
9 Nguyễn Thị Minh Thìn 103,7 17:52:13 5,2 6,4 5,6 6,5 5,9 4,4 10,0 5,1 2,0 3,5 6,9 2,9 5,3 8,7 10,0 6,2 4,9 3,6 0,6
10 Phượng Nguyễn 57,1 10:34:08 0,5 0,2 3,0 1,6 4,2 4,6 2,9 3,9 3,1 3,4 3,9 5,1 3,7 1,7 3,9 3,9 3,8 3,9
11 Võ Thị Thanh Thủy 40,5 06:14:19 2,1 3,7 4,2 3,4 3,2 0,3 1,7 1,5 1,8 4,7 1,1 2,6 2,0 1,3 2,4 0,5 1,4 1,3 1,3
12 Trương Hoàng Dũng 39,9 04:50:59 0,9 1,1 5,2 10,0 2,0 0,7 3,0 4,1 5,0 1,4 2,5 4,0
13 Nguyễn Thị Thủy 26,1 04:33:04 9,1 6,1 4,4 4,2 2,0 0,3
14 Đặng Phương Thảo 24,8 02:46:59 7,6 3,4 4,3 1,8 4,3 3,4
15 NGUYỄN THỊ GIANG 12,4 01:17:41 6,8 2,9 1,6 1,1 0,1
16 Dương Ngọc Quý 11,5 02:07:20 2,1 1,0 2,0 1,9 2,5 1,9
17 thao le thi thanh 11,4 01:55:34 4,4 3,9 3,1
18 Nguyễn Thị Như Hoài 1,9 00:22:10 1,9
19 Nguyễn Thị Bình 0,0 00:00:00
20 Nguyễn Thị Hoàng Thùy 0,0 00:00:00
21 Nguyễn Ngọc Anh 0,0 00:00:00
22 Tú Ngọc 0,0 00:00:00
23 Ngô thư thái 0,0 00:00:00
24 Thuha3112 123128 0,0 00:00:00
25 Linh Hồ 0,0 00:00:00
26 Phạm Thị Hồng Thắm 0,0 00:00:00
27 Nguyễn thị quỳnh anh 0,0 00:00:00
28 Ngũ lan anh 0,0 00:00:00
29 tâm Thanh 0,0 00:00:00
30 Nguyễn Thị Kim Dung 0,0 00:00:00
31 Hoàng Thị Hoa 0,0 00:00:00
32 Nguyễn Hoa 0,0 00:00:00
33 Sầm Thuận 0,0 00:00:00
34 Vi Thu 0,0 00:00:00
35 Quang Thị Minh Châu 0,0 00:00:00
36 Đàm Văn Tuấn 0,0 00:00:00
37 Thái thị thoa 0,0 00:00:00
38 Lưu Thị Ngân 0,0 00:00:00
39 Bùi thị phượng 0,0 00:00:00
40 Trần thị khuyên 0,0 00:00:00
41 Bùi thị phượng 0,0 00:00:00
42 Lê thị trang 0,0 00:00:00
43 Nguyễn thị thương huyền 0,0 00:00:00
44 Lưu Thị Ngân 0,0 00:00:00
45 Lê Thị Hương 0,0 00:00:00
46 Thương-KSN 0,0 00:00:00
47 Uyên Phương Võ Lê 0,0 00:00:00
48 Lô Bảo 0,0 00:00:00
49 Kha Thị Thoa 0,0 00:00:00
50 Nhung Dinh 0,0 00:00:00