HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Vinh Runners 18 3024,3 14.23:38:23
2 TEAM_KHT 10 1169,3 6.19:30:00
3 QTR - Quảng Trị Runners 4 1069,6 4.09:18:00
4 BIDV Bắc Đắk Lắk 2 710,1 2.13:31:54
5 VATM Vinh Runners 5 655,4 2.23:12:51
6 NRF - NEU Runners and Friends 3 606,0 3.04:40:51
7 Thanh Tam Nghe An 1 585,1 3.02:13:53
8 HRC 2 506,6 2.05:18:17
9 CÁI MÉP THỊ VẢI RUN 1 477,5 2.02:19:50
10 Runer_NXOK53 Hà Nội 1 428,9 1.16:56:39
11 HCR 1 386,3 1.12:26:33
12 NAN-KINHDOANH 15 382,8 1.18:46:21
13 Hạ Tầng Truyền dẫn Viettel Nghệ An 6 329,4 1.16:03:04
14 A25 runers 1 327,5 2.04:05:47
15 VKL Team 1 1 318,9 1.16:46:39
16 Viettel Bình Dương 2 242,1 1.12:30:15
17 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 1 194,8 13:47:52
18 NAN VINH RUNNERS 4 193,8 20:42:29
19 Nghĩa Đàn Runing 8 182,4 18:18:41
20 XDR 1 180,9 19:03:26
21 VIETTEL BẮC KẠN 1 172,5 15:42:01
22 Team Hội nhà báo Nghệ An 2 123,6 19:07:01
23 TH RUNNER 1 119,9 13:19:18
24 Thanh Trì Runners - TTR 1 102,6 10:31:19
25 VBRC - Vungtau Beach Running Club 1 100,9 14:05:22
26 Kỹ Thuật viettel Nghệ An 7 95,5 13:10:59
27 VTNET-3 RUNNERS & FRIENDS 1 85,2 10:05:56
28 DAR - DongAnh Runners 1 85,0 08:40:47
29 Đội xe VT nghệ an 1 80,6 09:03:50
30 Viettel Nghệ An 5 79,0 07:59:46
31 Team Tăng Động 95-98 1 69,6 08:42:09
32 Mekong Delta Runners 1 55,8 09:13:42
33 NAN _ KHDN 3 31,9 03:47:54
34 VIETTEL NGHỆ AN RUNNERS 2 28,9 03:01:29
35 TEAM YÊN THÀNH 2 19,4 03:10:53
36 Run Like a Child 1 11,3 01:30:49
37 Viettel Quỳ Châu 7 10,7 02:01:44
38 Quỳnh Lưu runner 2 4,2 00:36:26
39 plush up chaleenge 1 3,3 00:21:26
40 VIETTEL Bạc Liêu 2 2,2 00:23:59
41 HUNG NGUYEN RUNNERS 3 0,4 00:02:20
42 Thanh Chương quê ta 3 0,3 00:02:26
43 VIETTEL HOANG MAI 2 0,0 00:00:00
44 TEAM DIỄN CHÂU 3 0,0 00:00:00
45 NGƯỜI QUẾ PHONG 1 0,0 00:00:00
46 Nghi Lộc Runing 2 0,0 00:00:00
47 Cửa lò 1 0,0 00:00:00
48 Tương Dương Runners 1 0,0 00:00:00
49 Team VTP 1 0,0 00:00:00
50 Anh sơn 1 0,0 00:00:00