|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

MrC 07/06/2020 05:00 everyone Morning Run
17,0km Distance
01:35:00 Time
05:35/km Pace
663 Calories
Morning Run
MrC 06/06/2020 18:09 everyone Evening Run
5,0km Distance
37:43 Time
07:31/km Pace
245 Calories
Evening Run
MrC 06/06/2020 04:34 everyone Morning Run
13,3km Distance
01:10:45 Time
05:20/km Pace
579 Calories
Morning Run
MrC 05/06/2020 21:38 everyone Night Run
3,0km Distance
30:42 Time
10:14/km Pace
157 Calories
Night Run
MrC 04/06/2020 20:40 everyone Evening Run
2,9km Distance
16:54 Time
05:46/km Pace
147 Calories
Evening Run
MrC 04/06/2020 21:38 everyone Night Run
2,9km Distance
20:23 Time
07:02/km Pace
150 Calories
Night Run
2,4km Distance
10:57 Time
04:37/km Pace
116 Calories
Vẫn lại DNF :(
MrC 04/06/2020 21:17 everyone Night Run
2,2km Distance
10:18 Time
04:46/km Pace
111 Calories
Night Run
MrC 03/06/2020 04:40 everyone Morning Run
3,8km Distance
16:55 Time
04:23/km Pace
174 Calories
Morning Run
MrC 02/06/2020 05:31 everyone Morning Run
7,0km Distance
37:27 Time
05:20/km Pace
300 Calories
Morning Run
MrC 31/05/2020 16:29 everyone Afternoon Run
10,0km Distance
01:00:43 Time
06:03/km Pace
476 Calories
Afternoon Run
MrC 30/05/2020 07:17 everyone Morning Run
2,5km Distance
24:42 Time
09:46/km Pace
132 Calories
Morning Run
50,0km Distance
05:36:03 Time
06:43/km Pace
2255 Calories
Lần đầu làm chuyện ấy
1,1km Distance
10:53 Time
09:48/km Pace
64 Calories
Kịp thắp hương trước khi lên đường
MrC 28/05/2020 05:39 everyone Morning Run
11,6km Distance
01:13:24 Time
06:18/km Pace
493 Calories
Morning Run
MrC 26/05/2020 06:49 everyone Morning Run
2,2km Distance
24:30 Time
10:54/km Pace
119 Calories
Morning Run
MrC 26/05/2020 04:31 everyone Morning Run
1,3km Distance
09:29 Time
07:12/km Pace
56 Calories
Morning Run
MrC 26/05/2020 04:41 everyone Morning Run
21,2km Distance
01:48:23 Time
05:06/km Pace
961 Calories
Morning Run
MrC 25/05/2020 05:25 everyone Morning Run
10,0km Distance
53:43 Time
05:22/km Pace
468 Calories
Morning Run
MrC 24/05/2020 05:20 everyone Morning Run
21,2km Distance
01:59:59 Time
05:40/km Pace
893 Calories
Morning Run