|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

23,4km Distance
02:27:41 Time
06:18/km Pace
2184 Calories
Morning Run
4,3km Distance
35:38 Time
08:22/km Pace
394 Calories
Morning Run
12,1km Distance
01:14:58 Time
06:12/km Pace
1114 Calories
Morning Run
9,7km Distance
57:35 Time
05:57/km Pace
891 Calories
Morning Run
11,2km Distance
01:02:38 Time
05:35/km Pace
1034 Calories
Afternoon Run
1,6km Distance
16:05 Time
09:53/km Pace
151 Calories
Hello tháng 6!!! Và chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi❤️
1,6km Distance
16:59 Time
10:30/km Pace
150 Calories
Morning Run
25,3km Distance
02:45:30 Time
06:31/km Pace
2381 Calories
Morning Run
8,1km Distance
56:14 Time
06:56/km Pace
750 Calories
Morning Run
9,1km Distance
54:10 Time
05:58/km Pace
835 Calories
Morning Run
24,3km Distance
02:49:37 Time
06:59/km Pace
2342 Calories
Morning Run
14,2km Distance
01:25:35 Time
06:01/km Pace
1341 Calories
Morning Run
14,1km Distance
01:22:55 Time
05:52/km Pace
1307 Calories
Morning Run
5,2km Distance
34:23 Time
06:37/km Pace
488 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:07:18 Time
06:01/km Pace
1978 Calories
Giao lưu và niềm đam mê 🏃🏃🏃