|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 577,41 2.12:16:39 52 15
2 Nam 383,33 2.02:40:41 54 15
3 Nam 349,42 1.21:33:02 36 15
4 Nữ 245,47 1.15:21:43 36 14
5 Nam 226,19 1.03:47:07 26 15
6 Nữ 214,32 1.08:13:34 44 15
7 Nữ 213,04 1.12:16:40 19 15
8 Nữ 207,48 21:46:57 22 14
9 Nữ 190,37 1.03:58:20 27 14
10 Nam 175,57 22:47:21 18 14