|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 378,65 1.10:56:46 15 15
2 Nam 361,60 1.11:41:03 24 14
3 Nam 337,31 1.09:16:44 23 15
4 Nam 268,43 1.10:29:15 24 14
5 Nam 266,55 1.05:14:17 23 15
6 Nam 264,40 1.02:20:26 18 11
7 Nam 252,76 1.02:48:31 20 15
8 Nam 249,22 1.05:26:50 48 15
9 Nữ 238,88 1.04:54:05 19 15
10 Nam 186,24 21:19:09 20 11