|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 336,80 1.17:14:45 41 15
2 Nam 317,09 1.08:36:56 53 15
3 Nam 301,22 1.21:28:31 30 14
4 Nam 282,98 1.05:21:54 33 13
5 Nam 273,31 23:41:54 27 14
6 Nam 233,56 22:56:17 23 13
7 Nam 206,04 1.00:30:41 26 14
8 Nam 202,81 20:18:50 25 15
9 Nam 200,11 23:59:38 23 13
10 Nữ 140,68 16:46:08 30 13