|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 310,77 1.13:06:32 20 14
2 Nam 216,16 20:54:40 16 13
3 Nữ 200,98 21:08:52 17 12
4 Nam 200,32 18:47:16 17 12
5 Nam 168,66 16:35:38 18 11
6 Nam 134,92 15:01:25 18 15
7 Nam 104,19 10:41:26 9 7
8 Nam 89,46 07:34:05 6 6
9 Nam 32,04 04:10:10 4 4
10 Nam 21,19 02:09:38 4 4