|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 226,26 1.06:21:10 28 15
2 Nam 202,87 1.01:56:21 29 15
3 Nữ 195,89 1.03:18:13 30 14
4 Nam 191,36 19:13:33 22 15
5 Nữ 176,78 1.00:39:26 20 13
6 Nam 174,19 17:35:05 19 15
7 Nam 121,15 13:37:55 13 13
8 Nam 103,06 11:01:24 14 14
9 Nam 86,06 08:42:02 7 7
10 Nam 45,54 05:15:20 5 5