|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 262,63 1.10:28:12 18 13
2 Nam 244,04 1.00:48:14 27 12
3 Nữ 225,56 1.05:19:55 21 11
4 Nữ 220,44 1.04:13:27 38 11
5 Nam 186,33 23:00:16 21 12
6 Nam 158,56 17:42:45 10 9
7 Nam 141,60 15:46:48 32 11
8 Nam 139,92 17:31:03 11 9
9 Nam 105,36 12:55:07 15 9
10 Nam 93,94 09:45:03 9 6