|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 316,28 1.16:53:37 38 15
2 Nam 249,41 1.07:53:00 26 13
3 Nữ 212,68 1.07:00:41 17 13
4 Nam 161,45 21:28:49 20 10
5 Nữ 96,06 14:32:04 13 9
6 Nữ 84,90 13:47:52 11 7
7 Nữ 84,76 10:50:00 15 8
8 Nam 83,14 12:04:48 12 7
9 Nam 69,76 06:54:09 7 7
10 Nữ 40,98 06:21:58 7 6