|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 220,17 1.07:14:32 29 13
2 Nam 217,68 1.01:49:15 27 15
3 Nam 206,19 19:15:18 13 12
4 Nam 200,02 21:12:01 14 13
5 Nam 176,94 16:53:11 19 12
6 Nam 170,11 21:19:29 11 10
7 Nam 162,23 17:09:34 13 12
8 Nữ 161,55 22:02:55 16 12
9 Nam 114,03 11:32:18 7 7
10 Nam 106,35 11:33:42 15 12