|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 240,25 1.04:58:31 48 14
2 Nam 204,80 19:40:49 16 13
3 Nam 162,40 16:34:07 12 12
4 Nam 152,95 18:09:02 27 13
5 Nam 144,09 17:47:20 21 12
6 Nam 106,74 10:57:01 12 10
7 Nam 99,90 10:52:26 19 11
8 Nam 97,81 13:01:29 17 8
9 Nam 67,63 10:25:00 13 9
10 Nữ 33,25 04:06:45 7 5