|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 208,68 21:58:55 18 13
2 Nam 175,56 19:57:58 14 10
3 Nam 166,35 15:36:47 16 10
4 Nam 136,22 16:22:13 15 12
5 Nữ 127,56 11:39:27 12 11
6 Nam 123,07 11:30:47 10 10
7 Nam 115,20 10:25:50 9 8
8 Nam 111,47 10:33:39 8 8
9 Nam 65,80 07:28:50 10 6
10 Nam 56,21 05:53:38 7 5