|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 206,03 17:53:03 15 9
2 Nữ 180,60 18:19:38 10 10
3 Nam 163,64 13:52:43 12 12
4 Nam 156,69 15:45:45 20 13
5 Nam 150,73 14:31:50 17 15
6 Nam 129,47 15:31:12 19 15
7 Nam 99,39 11:22:38 16 15
8 Nam 95,49 10:31:19 8 8
9 Nữ 91,25 10:09:34 13 12
10 Nam 59,22 06:26:29 5 5