|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 401,65 2.00:45:08 39 15
2 Nam 365,22 1.21:13:04 50 14
3 Nam 291,65 1.11:32:38 86 14
4 Nam 283,54 1.09:19:39 28 15
5 Nam 248,78 1.11:15:50 23 14
6 Nam 244,78 1.03:05:12 41 15
7 Nam 222,01 23:39:50 32 14
8 Nam 202,21 22:48:22 30 13
9 Nam 192,01 21:56:45 31 15
10 Nữ 86,75 13:07:13 15 11