|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 336,80 1.17:39:32 32 15
2 Nam 200,59 1.00:26:25 18 14
3 Nam 152,96 17:27:41 23 10
4 Nam 119,59 11:46:37 15 13
5 Nam 114,50 11:28:13 18 11
6 Nam 113,96 11:06:15 14 9
7 Nam 101,75 09:03:14 14 14
8 Nam 100,37 10:50:12 15 11
9 Nam 84,32 08:40:17 8 8
10 Nữ 42,31 06:45:00 19 10