|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 194,28 22:24:24 28 14
2 Nữ 155,28 21:22:10 21 12
3 Nam 143,06 15:44:44 13 10
4 Nam 135,23 15:15:33 15 10
5 Nam 127,60 12:48:02 16 13
6 Nam 123,17 12:51:02 23 12
7 Nam 119,72 13:45:02 17 14
8 Nam 117,05 13:49:00 12 9
9 Nam 103,27 10:46:54 9 9
10 Nữ 82,02 09:09:07 13 10