|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 501,15 2.00:40:33 35 15
2 Nam 376,29 1.19:30:04 43 15
3 Nam 301,73 1.15:40:45 24 15
4 Nam 294,43 1.06:33:40 14 11
5 Nam 291,56 1.11:28:04 20 11
6 Nam 284,37 1.12:25:35 29 15
7 Nam 274,59 1.09:53:22 30 15
8 Nam 201,50 1.01:40:08 27 13
9 Nữ 195,93 1.04:03:01 36 15
10 Nam 146,73 19:35:23 14 12