|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 286,26 1.03:50:56 33 14
2 Nam 276,34 1.09:37:06 163 15
3 Nam 214,61 1.03:34:33 74 15
4 Nam 212,71 19:17:45 23 14
5 Nam 176,58 21:42:23 20 15
6 Nam 150,43 18:13:57 16 12
7 Nữ 142,16 12:42:34 26 13
8 Nam 137,90 14:42:19 16 15
9 Nam 135,64 14:37:13 16 13
10 Nam 101,04 13:09:13 10 9