|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 221,97 1.02:22:16 22 13
2 Nam 185,71 1.00:15:23 23 14
3 Nam 170,32 16:32:11 16 14
4 Nữ 152,71 16:53:41 23 12
5 Nam 135,50 13:57:20 13 12
6 Nam 120,24 11:30:07 15 13
7 Nam 96,81 10:59:56 7 6
8 Nam 70,35 09:56:42 13 12
9 Nam 40,16 04:10:47 4 4
10 Nam 13,13 01:36:30 2 2