|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 243,20 1.05:01:09 19 15
2 Nam 220,21 1.00:33:16 26 15
3 Nam 209,57 1.02:20:31 38 15
4 Nam 209,49 23:31:14 19 12
5 Nữ 137,06 18:09:11 25 12
6 Nữ 113,12 14:02:28 14 11
7 Nam 94,68 11:30:55 11 11
8 Nam 86,01 08:32:34 9 9
9 Nam 67,96 09:12:37 26 8
10 Nam 58,65 06:42:52 6 6