|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 387,53 1.07:00:19 34 15
2 Nam 385,06 1.07:18:00 34 15
3 Nam 384,13 1.07:46:03 23 14
4 Nam 294,83 1.08:33:51 30 13
5 Nam 249,20 1.01:32:47 17 15
6 Nam 249,12 20:50:06 23 12
7 Nam 229,97 23:38:53 36 10
8 Nữ 213,52 22:12:16 21 8
9 Nam 125,56 11:25:13 12 9
10 Nam 53,10 05:42:40 5 4