|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 206,01 1.01:05:22 23 15
2 Nam 165,68 14:33:47 12 11
3 Nam 165,15 14:59:13 12 9
4 Nam 136,32 12:30:17 9 9
5 Nam 123,49 14:36:51 13 10
6 Nam 122,39 14:12:51 12 10
7 Nam 114,25 13:59:07 16 10
8 Nam 100,12 10:27:00 10 9
9 Nam 85,43 10:04:16 8 7
10 Nam 60,03 06:50:28 7 7