|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 369,66 2.00:08:01 38 14
2 Nữ 246,81 1.12:44:43 33 15
3 Nam 243,86 1.01:31:35 20 13
4 Nam 215,19 1.01:15:17 16 11
5 Nam 172,22 22:14:29 36 14
6 Nam 156,08 15:48:15 13 12
7 Nam 149,58 18:49:53 27 9
8 Nữ 147,78 1.01:49:15 17 12
9 Nam 120,53 17:18:57 22 9
10 Nam 78,96 07:42:45 7 7