|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 197,35 22:09:15 15 15
2 Nam 185,26 19:47:16 15 13
3 Nữ 154,49 17:13:17 11 8
4 Nữ 152,21 18:23:36 17 13
5 Nam 142,24 15:05:21 11 11
6 Nam 126,59 13:16:55 14 12
7 Nam 117,98 11:57:54 12 10
8 Nam 99,02 10:15:17 9 9
9 Nam 80,80 08:47:49 10 10
10 Nam 51,91 05:15:05 5 5