|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 199,45 1.05:30:50 18 15
2 Nữ 157,78 21:46:58 39 15
3 Nam 135,50 15:05:21 16 11
4 Nữ 122,90 19:45:34 25 12
5 Nữ 119,42 17:36:41 15 10
6 Nam 101,55 15:01:00 13 10
7 Nữ 89,80 14:24:05 19 13
8 Nữ 87,16 13:06:24 14 10
9 Nam 51,63 07:59:04 10 8
10 Nữ 38,44 06:03:45 5 4