|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 310,50 1.10:36:01 17 12
2 Nam 213,31 21:11:45 17 13
3 Nam 156,23 16:02:28 14 14
4 Nam 136,38 14:10:59 11 10
5 Nam 126,81 14:17:43 15 13
6 Nam 119,85 14:15:31 15 9
7 Nam 111,20 11:29:36 14 13
8 Nam 105,02 08:15:43 12 9
9 Nam 79,51 08:06:27 8 7
10 Nữ 74,74 09:21:22 8 7