|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 334,77 1.09:52:02 27 15
2 Nam 329,09 1.13:26:44 23 15
3 Nam 309,90 1.03:24:40 19 14
4 Nam 298,97 1.09:22:40 23 14
5 Nam 288,73 1.04:55:05 25 15
6 Nam 244,05 21:25:16 22 13
7 Nam 231,35 1.00:00:32 15 9
8 Nam 224,64 1.00:57:35 26 15
9 Nữ 201,21 21:11:58 14 11
10 Nam 163,45 15:04:22 18 12