|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 303,66 1.13:21:26 29 15
2 Nam 245,47 22:06:51 22 13
3 Nam 211,84 23:13:36 14 12
4 Nam 182,51 18:33:33 24 12
5 Nam 179,07 21:13:46 11 8
6 Nam 117,29 13:30:58 10 8
7 Nam 116,11 12:27:08 14 12
8 Nam 91,29 12:48:06 7 7
9 Nam 82,71 07:47:25 11 8
10 Nữ 57,73 08:02:18 6 6