|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 290,56 1.11:45:21 28 15
2 Nam 282,31 1.09:50:58 22 14
3 Nam 260,40 1.07:23:13 23 13
4 Nam 241,51 1.04:54:31 17 12
5 Nữ 230,24 1.04:02:40 21 14
6 Nam 221,44 1.00:45:46 21 13
7 Nam 180,00 18:36:08 10 10
8 Nam 125,74 12:44:48 14 11
9 Nam 125,36 14:09:43 11 11
10 Nam 102,08 10:24:22 15 8