|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 208,12 20:26:00 22 12
2 Nam 192,48 18:46:15 12 12
3
MrC
Nam 190,71 19:28:53 20 13
4 Nam 185,74 19:33:41 16 10
5 Nam 177,75 17:43:50 12 9
6 Nam 160,43 14:21:01 15 13
7 Nam 98,56 09:09:00 10 7
8 Nữ 82,32 09:39:43 11 9
9 Nam 76,12 06:55:45 6 6
10 Nam 15,30 01:27:53 2 2