|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 496,13 2.07:04:47 41 15
2 Nam 391,38 1.20:07:27 29 15
3 Nam 302,58 1.08:45:26 29 15
4 Nam 267,79 1.06:11:33 18 13
5 Nam 258,81 23:53:27 36 15
6 Nam 254,07 1.06:17:04 12 12
7 Nam 227,99 1.08:19:24 22 13
8 Nam 215,49 23:00:57 17 15
9 Nam 211,22 1.00:03:06 18 14
10 Nữ 70,70 08:31:35 12 10