|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 401,03 2.02:14:56 24 15
2 Nữ 380,25 2.03:15:23 54 15
3 Nữ 367,81 1.20:27:27 36 15
4 Nữ 362,55 2.03:34:18 45 15
5 Nam 362,47 2.05:56:34 71 15
6 Nam 300,00 1.05:56:25 52 15
7 Nam 294,14 1.14:18:29 43 15
8 Nam 277,53 1.03:40:22 25 15
9 Nam 268,66 1.15:04:44 41 15
10 Nam 264,52 1.09:44:23 43 15